Card’s detailed statistics

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY (WOŚP)

createTokenImg
uri
VOTING HISTORY: 13.02
2024
14.02
2024
15.02
2024
16.02
2024
17.02
2024
18.02
2024
19.02
2024
20.02
2024
21.02
2024
22.02
2024
23.02
2024
PR POINTS:
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
PR POINTS:
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
FINAL SCORE: -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
PR CHANGE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool:
- - - - - - - - - - -
Pool:
- - - - - - - - - - -
New votes:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New votes:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0