Card’s detailed statistics

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS)

createTokenImg
uri
VOTING HISTORY: 23.01
2023
24.01
2023
25.01
2023
26.01
2023
27.01
2023
28.01
2023
29.01
2023
30.01
2023
31.01
2023
01.02
2023
02.02
2023
PR POINTS:
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
PR POINTS:
49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
FINAL SCORE: -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46
PR CHANGE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pool:
- - - - - - - - - - -
Pool:
- - - - - - - - - - -
New votes:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New votes:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0